Thưởng thức lồn đầy nước của Yua Mikami

#1#2 Zoom+ 31031

Thưởng thức lồn đầy nước của Yua Mikami, Ru khổng lồ mà Ah Xuan tưởng tượng trong đầu. Trong trường hợp này, là lần thay đổi ngoại hình thành công đầu tiên, việc kiểm tra sự thay đổi sẽ dừng lại ở đây trước tiên! “Xiaoya. Ngoại hình thay đổi.” “Uh … uah !?” Sau khi lặp lại những từ bắt đầu về sự thay đổi ngoại hình một lần nữa, trạng thái bất động của Xiaoya được giải phóng. Tuy nhiên, có thể do trọng lượng bộ ngực tăng đột ngột khiến Xiaoya, người đang đứng thẳng vì tác dụng của thuốc, phải chúi người về phía.

Xem thêm

MUTEKI, TEK-081