Thịt mẹ kế trước mặt bố già

#1 Zoom+ 12323

Thịt mẹ kế trước mặt bố già, Hamla. Tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Hamra có hơn chục người vợ, tất cả đều là những người anh ta cướp được. Đối với những phụ nữ sẵn sàng ở lại trang viên, Aiwa để họ ở lại làm người giúp việc, và những người không muốn ở lại có thể về nhà. Hai trong số những người phụ nữ là phụ nữ đã có gia đình, và họ đều trở về ngôi nhà cũ của họ, những người phụ nữ còn lại đã quen với cuộc sống trong trang viên, và bây giờ Hamra đã bị đuổi.

Xem thêm

VLXX-1352