Reiko khao khát được ân ái khi hồi xuân

#1#2 Zoom+ 13963

Reiko khao khát được ân ái khi hồi xuân, sẽ bị tấn công chí mạng bởi thanh kiếm của Schneiwager. Hơn nữa, nếu không phải có quân đội Thùng Sắt ở bên ngoài bảo vệ, và binh lính của Vương quốc Sói xông vào, ba người này chắc chắn sẽ chết. Nhưng mỗi khi đấu với Schneiwager, Aiwa có thể cảm nhận rõ ràng rằng giá trị kinh nghiệm của anh ấy đang tăng lên nhanh chóng, giống như mức tiêu hao năng lượng của anh ấy. Mặc cho đám lính sói hoang bên ngoài lao vào chém giết như thế nào, đội quân thùng sắt vẫn luôn đứng.

Xem thêm

Fitch, JUFE