Nữ sinh Ichika Matsumoto bị lừa tình

#1#2 Zoom+ 5785

Nữ sinh Ichika Matsumoto bị lừa tình, độ hỗn loạn Âm (biệt hiệu dị năng + chế độ hỗn loạn Âm): Sau khi sử dụng, người uống thuốc sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn Âm. Ở trạng thái này, ham muốn tình dục của người dùng thuốc sẽ không ngừng tăng lên theo thời gian, đồng thời thể lực suy kiệt, không còn trạng thái mệt mỏi sau những hành vi tình dục lặp đi lặp lại. Ngoài ra, nếu từ đổi thành biệt danh khác giới + chế độ ngẫu nhiên Âm MAX, người dùng thuốc sẽ tiếp tục đạt cực khoái,HND-871 vì nó sẽ.

Xem thêm

HND, Hon Naka