Mao Kurata, Yuino và những mối quan hệ phức tạp trong công ty

#1#2 Zoom+ 2907

Mao Kurata, Yuino và những mối quan hệ phức tạp trong công ty, cố tình hỏi cô ấy xem cô ấy có hạnh phúc về tình dục không và cố tình gán ghép may mắn là tình dục, và sau đó cô ấy nói thẳng. “Không, khi tôi nghĩ về điều đó, tôi hỏi cô ấy thích làm gì khi cô ấy có một chương trình, nhưng câu trả lời là khá nhàm chán, chỉ đọc sách hoặc cái gì đó. Tôi nói hãy quay lại và chơi, cô ấy Nói là nghĩ đi, tôi nói không sao đâu, chúng tôi là quan hệ thầy trò, đừng lo, cô ấy nói sẽ đợi.

Xem thêm

E-BODY, EYAN