Jun Aizawa vợ hư thích đụ với người lạ

#1#2 Zoom+ 6595

Jun Aizawa vợ hư thích đụ với người lạ, thật đẹp” Tôi không thể không nói. Dương Sơ cười nhẹ, “Không phải là cô có lỗi với tôi, nhưng cô có thể không nói cho tôi biết chuyện này được không?” “Sơ Dương, tôi hứa với Mao Chủ tịch là sẽ không nói với tôi.” Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô, Tôi là câu trả lời nghiêm túc. “A lô, đây là lần đầu tiên của cậu sao?!” Sơ Dương vẫn cười như vậy nhưng trong mắt lại đầy ý cười. “Chà” “! Mặt tôi bắt đầu nóng lên, trước đây cũng đã từng xảy ra một lần.

Xem thêm

S1 NO.1 STYLE, SNIS