Idol Maria Aine sẽ không làm chúng ta thất vọng

#1 Zoom+ 659

Idol Maria Aine sẽ không làm chúng ta thất vọng, Sinova đã sợ hãi lắp bắp, tay nắm chặt lấy quần áo của Aiwa. “Haha, mở mắt ra và nói nhảm! Cái cốc bạn đang uống không phải là nước tiểu ngựa, đúng không?” Người đàn ông cầm lấy cốc rượu của Xinuwa và nói, “Haha, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, anh ấy khá giàu.” Jing Ran uống Zamo. “Đây?” Anh ta nói, ngẩng cổ lên và uống cạn cốc Zamo của Sinuwa. Vừa định đặt ly rượu xuống, Aiwa đột nhiên vươn cánh tay dài như vượn ra tát một cái vào đáy ly, chỉ nghe thấy một.

Xem thêm

ABP, Prestige