Hiếp dâm Cô nông dân trồng củ cải Haruna Hana

#1 Zoom+ 5135

Hiếp dâm Cô nông dân trồng củ cải Haruna Hana, Chai Lingwen và Sun Yuemei là bạn cùng lớp tiểu học, và họ đã rình rập Sun Yuemei để kết hôn với họ. Gia đình Sun Yuemei ban đầu thấy anh là cán bộ của chính quyền thị trấn, lại là một người xứng đôi nên họ thuận tiện đồng ý, nhưng sau khi cưới họ mới biết anh là cán bộ làm thuê! Khi đó, nhiều cán bộ được thuê ở cơ sở, tuy nghe tiếng là cán bộ nhưng công việc không đảm bảo, sau này ra đi hay ở lại phụ thuộc vào lời nói của lãnh.

Xem thêm

SMSD