DOCP-121 Những cô nàng vú to mặc những chiếc áo trễ cổ

#1 Zoom+ 3865

DOCP-121 Những cô nàng vú to mặc những chiếc áo trễ cổ, “Hóa ra là ta không đáng lo.” Một ngày hai tuần sau, một giáo viên trong khoa đề nghị tôi giúp anh ấy làm giáo trình. Bây giờ lớp đại học không có bảng đen, tất cả các giáo viên đang nói với máy chiếu. Làm văn bản powerpoint phiền phức lắm, thầy cô bận đi công tác không có thời gian làm từ từ, việc này cứ để học sinh lo. Nếu bạn làm tốt, DOCP-121 khi giáo viên vui vẻ, thầy sẽ gửi một ít tiền cho học sinh từ quỹ nhà trường cấp, tất nhiên chỉ là hai.

Xem thêm

DOCP, Prestige