Dịch vụ chăm sóc người gia sung sướng với Nao Kiritani

#1 Zoom+ 4041

Dịch vụ chăm sóc người gia sung sướng với Nao Kiritani, vững. Aiwa nháy mắt với Lovna, hai người đồng thời nảy sinh thù oán, gần như đồng thời đập hai quả cầu lửa lớn vào Schneevager, người đang dần mất sức. Có một tiếng động lớn đột ngột vang lên, và bóng dáng của Schneiwager không thể không lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Charlie, người đã di chuyển phía sau Schneiwager, tận dụng tình huống này và tung một cú đấm nặng nề vào lưng Schneiwager. Vừa rồi, để phòng thủ trước hai quả cầu lửa Aiwa và Lovna, Schneevager tập trung toàn lực vào phía trước, nhưng.

Xem thêm

Misesu no Sugao/Emmanuelle, MRSS