Đang ngủ bên chồng thì thằng em họ mò vào chịch

#1 Zoom+ 19090

Đang ngủ bên chồng thì thằng em họ mò vào chịch, chưa kịp mặc quần lót, nhanh chóng thu dọn đồ ngủ còn chưa hoàn toàn cởi ra, Tiểu Quân đã phun nước bẩn xuống đất trên bàn cà phê, nhưng đã quá muộn để thu dọn, cha mẹ Tiểu Quân đã vào cửa. Mẹ Hạ Tử Du nhìn thấy chúng tôi đang ngồi trên sô pha, bàn cà phê trước mặt phủ đầy thi thể ban đêm, nên hỏi: “Hai người làm sao vậy? Làm sao, trên bàn cà phê trên mặt đất đều đổ hết?” “Cô à, vừa rồi em sơ ý làm đổ nước. Chúng ta chuẩn bị.

Xem thêm

Glory Quest, OVG