Chuyến tàu định mệnh đã giúp kết nối cơ thể cùng đồng nghiệp Minami Hatsukawa

#1#2 Zoom+ 4965

Chuyến tàu định mệnh đã giúp kết nối cơ thể cùng đồng nghiệp Minami Hatsukawa, khỏi phòng. Trong toàn bộ quá trình, tôi đã chụp vô số bức ảnh bằng máy ảnh của mình, IPX-733 để tôi luôn có thể thưởng thức cảnh đi tiểu tuyệt vời của Xiaojun bất cứ khi nào tôi muốn xem. Khi Tiểu Quân bước ra khỏi toilet, tôi đã không được hòa giải. Tôi lẻn vào ngăn tủ bên cạnh, tìm khăn giấy mà Tiểu Quân đã dùng, ngửi thử, đó là mùi hạ bộ của Tiểu Quân có chút hăng, vừa ngửi thì tôi đã thực sự xuất tinh mãnh liệt. Nhìn trộm dù sao cũng là một công.

Xem thêm

Idea Pocket, IPX