Chồng Minami Aizawa vắng nhà, ông bố xông vào nhà cưỡng hiếp con dâu

#1#2 Zoom+ 10726

Chồng Minami Aizawa vắng nhà, ông bố xông vào nhà cưỡng hiếp con dâu, viên sững sờ, một học sinh sao có thể nói chuyện với một giáo viên như thế này! Tâm trạng của tôi rất phức tạp. không biết xấu hổ, gia đình của bạn tôi chưa muốn làm hỏng nó! Thôi, đến nhà tôi! ] Nhưng người giáo viên đã chạy đến chỗ con trai mình trước, và nói nhỏ: [Ơ, ra ngoài một lát đi mẹ, con sẽ về sớm để chăm sóc cho con! yên tâm! Có mẹ, con sẽ ổn thôi! Bạn phải khỏe mạnh! ] Khi tôi nghe giáo viên nói điều này, tôi im lặng, như.

Xem thêm

Idea Pocket, IPX