Akiho Yoshizawa bị hai thằng chủ nợ địt trừ tiền vay

#1 Zoom+ 2563

Akiho Yoshizawa bị hai thằng chủ nợ địt trừ tiền vay, loại thuốc chuyển đổi giới tính. Nếu loại thuốc này thực sự chỉ là một loại thuốc chuyển đổi giới tính thông thường. “, vậy thì tôi nghĩ sớm thôi, senpai, cơ thể của bạn nên thay đổi ngay lập tức …” “Vậy à … Tôi đang run với sự thay đổi … ơ … khoan đã … uh !!!” anh đứng dậy muốn kiểm tra xem mình đã lâu chưa, nhưng mới nói được nửa đường thì thân thể đột nhiên không khỏe, vẻ mặt đau đớn ngồi bệt xuống đất. Điều này cũng khiến cho Á Xuân lúc.

Xem thêm

S1 NO.1 STYLE, SNIS